Om Addicare

Addicare är ett bemanningsföretag inom hälsa vård och omsorg som strävar efter att leverera den bästa möjliga vård, med fokus att minska problem för patienter och anställda inom hälsa – vård och omsorg. Vi har våra kunder i centrum och den bästa services som finns till förfogande för patienter och anställda inom hälsa- vård och omsorg.

Vi tror på gemenskap långa och hållbara relationer –  sammarbeten, med  både långa och korta uppdrag då alla är lika viktiga.

Vi jobbar också med hållbara rekryteringar, vi anpassar oss efter våra kunders önskemål och behov.

Vi arbetar med personal som vill ! inte måste !

Addicare Sverige AB vi står för KOMPETENS – FLEXIBILITET och TILLGÄNGLIGTHET.

Vår verksamhet är anpassad till våra patienter och  kunderna inom hälsa – vård och omsorg och deras behov.

Vårdbemanning & bemanning inom hälsa – vård och omsorg.

Addicare är ett ungt företag med en ambition att bli bäst i sverige på bemanning inom hälsa vård och omsorg och rekrytering inom hälsa – vård och omsorg. Oavsett om du är läkare, sjuksköterska, undersköterska, psykolog eller behöver arbetskraft så kommer vi som bemanningsföretag inom hälsa vård och omsorgen göra allt för att du och arbetsplatsen ska må bra. 

Vi brinner för vårdbemanning samt vår bemanning inom hälsa – vård och omsorg.

Ibland behövs det extra kraft för att utvecklas och vårt uppdrag är att skapa en mer lustfylld och hållbar arbetsmiljö. Vi är bemanningsföretaget inom hälsa – vård och omsorg som vill stimulera till ökat kunskapsutbyte och bidra till mervärden för alla som varje dag arbetar inom välfärden.

 Ni är hjältar och vår drivkraft ligger i att förbättra svensk hälsa – vård och omsorg tillsammans med er.

Coronaviruset

Spridningen av Covid-19 påverkar just nu hela vårt samhälle och vi på Addicare följer utvecklingen noga med tanke på våra patienter, personal och medmänniskor. Om du är sjuk eller uppvisar symtom som feber, hosta eller luftvägssymtom ska du kontakta oss för att boka om ditt besök. Det gäller också om du har varit i ett område där smittspridning pågår. Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda sig själva och andra från smittspridning. Tack för er förståelse.