Så söker du till oss

Med stöd av det fria vårdvalet samt Riksavtalet för utomlänsvård tar Addicare emot patienter på valfrihetsremiss från annan offentlig vårdgivare i hela Sverige.  Mottagningen i Falun och i Karlstad har ramavtal med Region Dalarna för att utföra Neuropsykiatriska utredningar vilket betyder att sedvanliga patientavgifter gäller om du kommer via remiss.

Vi utreder barn och ungdomar 5 – 18 år . I begreppet neuropsykiatriska utredningar räknas i första hand ADHD, ADD, Autismspektrumtillstånd samt Tourettes syndrom.